For investor relations spørgsmål, kontakt da venligst Kenneth WedMore Lund, partner, bestyrelsesformand og hovedaktionær i ProSonas A/S

For årsregnskaber, venligst se CVR register om ProSonas A/S

Telefon kontor: 70 605 609

Telefon mobil: 2084 2083

E-mail arbejde: kenneth@prosonas.dk

kontakt_prosonas_kenneth-823x1024 Investor Relations
Kenneth WedMore LundInvestor Relations kontakt